یکی از بازیگران صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندید شد.

بهمن دان