بارگاه ملکوتی علی ابن موسی الرضا (ع) اینروزها به برکت وجودش شاهد و ناظر بارش رحمت الهی هم بود.

حرم امام رضا