پیاده روی شب نیمه شعبان در مسیر حرم کریمه اهل بیت(ع) تا مسجد جمکران را مشاهده می کنید.

جمکران