تصویری از بازسازی گنبد حرم رضوی(ع) را مشاهده می کنید.

حرم رضوی