میثم مطیعی، مداح اهل بیت در توئیتی نوشت:ما در جوانی، نابودی اسرائیل را به چشم خواهیم دید و در اضمحلال رژیم نحس سهیم خواهیم بود!

میثم مطیعی