تصویری از تشکر یک کارگر از رهبر انقلاب در دیدار امروز، برای پیگیری مدبرانه مشکلات شرکت نیشکر هفت تپه را ببینید.

کارگر