محمدعلی رامین در برائت از فرزندش یاسین رامین و عروسش مهناز افشار نوشته است: مأموریتِ مهناز افشار ترویج بی­‌حیایی است.

مهناز افشار

 

مهناز افشار