در نگاه شهید سلیمانی، جامعه همچون یک خانواده است که سلایق مختلف فکری در آن وجود دارد و باید این سلایق را جذب کرد و در درون خانواده نگه داشت.

به گزارش مرور نیوز، بخش‌هایی از توصیه‌ها و تذکرات سردار شهید قاسم سلیمانی در جهت رفتار مهربانانه با اقشار مختلف و تاکید بر جذب حداکثری