حجم ویدیو: 5.02M | مدت زمان ویدیو: 00:00:21

این ویدیو لحظه جالب و ناراحت کننده، هنگام اسقاط خودروی فورد توسط یک ماشین سنگین را نشان میدهد.