فصل سوم زندگی پس از زندگی در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ حوالی ساعت ۱۸:۳۰پخش خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز، سری جدید زندگی پس از زندگی ، ویژه برنامه مناسبتی ویژه رمضان شبکه چهار «زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء شبکه چهارسیما برای لحظات عرفانی افطاراست.

«زندگی پس از زندگی»  روایت افرادی که در تجربه ی مرگ تقریبی ، از کالبد جسم خارج شدند و عالم برزخ را درک کردند و بازگشتند. در این برنامه با سفر به نقاط مختلف ایران و جهان ، مخاطبان برنامه مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران مرگ تقریبی از عالم غیب می‌شوند.

این برنامه به تهیه کنندگی  و اجرای عباس موزون در گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما تولید شده است. تا کنون دو فصل از «زندگی پس از زندگی» در سال های 1399 و 1400 در ایام ماه مبارک  پیش از افطار پخش شده است.

فصل سوم نیز در حال تولید است و در ماه مبارک رمضان 1401 حوالی ساعت ۱۸:۳۰پخش خواهد شد.