‌ به دنبال اطلاعیه مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی مبنی بر ممانعت از فعالیت طاقچه، سایت آن از دسترس خارج شد.

به گزارش مرور نیوز،  به دنبال اطلاعیه مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی مبنی بر ممانعت از فعالیت طاقچه به دلیل اینکه تاکنون اقدام به دریافت مجوز‌های قانونی از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نکرده است، سایت طاقچه از دسترس خارج شد.

انتشار تصویری از کارکنان پلتفرم طاقچه در فضای مجازی در روز‌های پایانی هفته گذشته موجی از اعتراضات را از سوی ناشران به همراه داشت؛ تاجایی که نزدیک به ۵۰ ناشر از قطع همکاری خود با این وب‌سایت خبر دادند.