آمار تماشاگران ۸ نمایش مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز ، سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که به اجرای نمایش «بک تو بلک» به کارگردانی سجاد افشاریان اختصاص دارد از ۲۶ تا ۳۱ شهریور ماه (با احتساب بلیت‌های تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان) میزبان ۲۹۰۴۳ تماشاگر بوده و مجموع فروش این نمایش به ۴۶ میلیارد و ۷۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال رسیده است. قیمت بلیت این نمایش ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و در ۱۱ نوبت اجرایی که در هفته گذشته داشته با استقبال مخاطبان همراه بود.

نمایش «سوسمار» به کارگردانی رحمت امینی که در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است نیز از ۶ تا ۳۱ شهریور ماه میزبان ۱۶۲۹ تماشاگربوده و بااحتساب بلیت‌های تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان به میلغ ۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال رسیده است. قیمت بلیت این نمایش ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

تالار سایه مجموعه تئاتر شهر که این روز‌ها میزبان دو نمایش «گوریل غمگین» به کارگردانی مجید شکری و «آوینیون» به کارگردانی حسن معینی است، آمار تماشاگران خود را به شرح زیر اعلام کرده است.

نمایش گوریل غمگین از ۳ تا ۳۱ شهریور ماه و در مجموع ۲۱ اجرا میزبان ۸۳۷ تماشاگر بوده و مجموع فروش این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان به ۵۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال رسیده است. قیمت بلیت این نمایش ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

نمایش آوینیون دیگر نمایش تالار سایه نیز که از ۳ شهریور ماه اجرای خود را آغاز کرده طی ۲۰ اجرایی که تا ۳۱ شهریور داشته میزبان ۱۱۰۲ تماشاگر بوده است. برای این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام بها، تخفیف دار و میهمان فروش ۹۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال در گیشه ثبت شده است. قیمت بلیت این نمایش ۱۱۰ هزار تومان است.

تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر از ۲۷ شهریور ماه شاهد اجرای نمایش «پنهان» به کارگردانی کورش شاهونه است. این نمایش طی ۱۰ اجرایی که تا ۳۱ شهریور ماه پشت سر گذاشته، میزبان ۹۲۲ تماشاگر بوده است. مجموع فروش این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام بها، نیم بها و میهمان ۱ میلیارد و ۲۰۹ میلیون ریال اعلام شده است. قیمت بلیت این نمایش ۱۵۰ هزار تومان است.

کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر نیز که از روز ۲۶ شهریور ماه به اجرای نمایش «تفنگ‌های کارار» به کارگردانی بهروز سروعلیشاهی اختصاص یافته طی ۶ اجرای این نمایش تا ۳۱ شهریور ماه میزبان ۱۴۰ تماشاگر بوده است. جمع فروش این نمایش در گیشه (با احتساب بلیت‌های تمام بها، تخفیف دار و میهممان) مبلغ ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعلام شده است.

تماشاخانه سنگلج، دیگر سالن اداره کل هنر‌های نمایشی نیز طی هفته گذشته شاهد اجرای دو اثر نمایشی بود. نمایش «داش آکل به روایت نوچه کاکارستم» به کارگردانی حامد شیخی از ۲۹ تا ۳۱ شهریور ماه میزبان ۴۰۰ تماشاگر بوده است. مجموع فروش این نمایش طی ۳ اجرایی که پشت سر گذاشته و با احتساب بلیت‌های نیم بها و میهمان، مبلغ ۵۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال اعلام شده است.

دیگر نمایش این تماشاخانه «کمین ژاله» به کارگردانی حامد مکملی است که از ۲۷ شهریور ماه اجرای خود را آغاز کرده و طی ۵ اجرایی که تا ۳۱ شهریور ماه انجام داده میزبان ۱۸۶ تماشاگر بوده است. فروش این نمایش نیز با احتساب بلیت‌های تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان مبلغ ۷۷ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال اعلام شده است.