ایمان قیاسی مجری برنامه عصرجدید درباره کودک‌کشی رژیم اسرائیل این اقدام را در تمام دنیا محکوم شده دانست و گفت که حاضرم برای کودکان غزه برنامه اجرا کنم البته امیدوارم با این اوضاعی که به راه انداخته اند کودکی باقی بماند.

به گزارش مرور نیوز، ایمان قیاسی مجری تلویزیون در گفت‌و‌گویی جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیست ی را محکوم کرد و گفت: جنایت کودک‌کشی در تمام دنیا محکوم شده است و ما هم از این اتفاق متاثر هستیم و تصاویر دردناکی که رژیم صهیونیستی در غزه ایجاد می‌کند جز اینکه نفرت مردم را نسبت به خودش افزایش می‌دهد، نتیجه دیگری ندارد.

مجری برنامه عصر‌جدید افزود: ما کار خاصی از دستمان بر نمی‌آید اما با کمال میل حاضر هستم برای کودکان غزه برنامه اجرا کنم. البته امیدوارم با این اوضاعی که به راه انداخته‌اند کودکی باقی بماند؛ آنها هم حق زندگی دارند.

وی تصریح کرد: آدم وقتی چشم‌های آن کودکان را می‌بیند قلبش می‌لرزد.، من خودم بچه دارم و نمی‌توانم تصور کنم که فرزندم حتی یک ثانیه در آن شرایط قرار بگیرد.