سحرگاه امروز از جدیدترین دیوارنگاره میدان جهاد در پایتخت رونمایی شد.

دیوارنکاره