سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: مدیرمسئول هم‌میهن با اکثریت آراء مجدد مجرم شناخته شد.

به گزارش مرور نیوز،  اکبر نصراللهی؛ سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی از مجرم شناخته شدن مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن با اکثریت آراء خبر داد و گفت: اتهام‌های غلامحسین کرباسچی نشر مطالب خلاف واقع و ایجاد اختلاف بین اقشار مختلف مردم بود که هیئت منصفه پس از شنیدن دفاعیات وکیل متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام متهم را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: پرونده اتهام‌های غلامحسین کرباسچی امروز دوشنبه 15 مهر مجدد پس از آنکه شعبه 51 دیوان عالی کشور رأی قبلی شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران را نقض کرده بود، در شعبه هم عرض یعنی شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی بررسی شد.

نصراللهی اضافه کرد: در جلسه امروز دادگاه همچنین پرونده فریماه‌ شیخ‌الاسلامی کندلوس؛ مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی پارسینه به اتهام افترا علیه امیر شریفی خضارتی؛ وکیل دادگستری بررسی شد که هیئت منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهم وی را مجرم اما مستحق تخفیف دانست.

بنا بر اعلام این خبر، بر اساس اصل 24 قانون اساسی، جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده 4 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.