کیست که نداند ناکسان روزگار همواره کوشیده‌اند میان شهید قاسم سلیمانی و سپاه قدس با واژه تروریسم نسبت برقرار کنند و حالا عوامل سریالی با موضوع شهید سلیمانی نادانسته چنین راهی پیموده‌اند.

به گزارش مرور نیوز، نامگذاری سریال ترور درباره حاج قاسم سلیمانی نشان می‌دهد عوامل تولید گام اول را اشتباه برداشته‌اند. عنوان یک اثر درباره شخصیتی مثبت نباید منفی باشد، چراکه ذهن به‌طور عادی میان واژه‌ها دست به نسبت‌سازی می‌زند. این یک اصل در سواد رسانه‌ای است که بدانیم واژه‌ها بار معنایی دارند و همین بار معنایی روی ذهن انسان‌ها اثر خواهد داشت.

کیست که نداند ناکسان روزگار همواره کوشیده‌اند میان شهید قاسم سلیمانی و سپاه قدس با واژه تروریسم نسبت برقرار کنند و حالا عوامل سریالی با موضوع شهید سلیمانی نادانسته چنین راهی پیموده‌اند. همه می‌دانیم شهید سلیمانی در اقدامی تروریستی از سوی دولت امریکا شهید شده است، اما سواد رسانه‌ای که رابطه‌ای مشخص با موضوع روانشنانسی دارد به ما گوشزد می‌کند برای استفاده از واژه‌ها و عبارات، هوشمندی بیشتری به خرج دهیم. وقتی مسئله به این بدیهی را در نظر نمی‌گیریم و خشت اول را کج بگذاریم این احتمال می‌رود که خشت‌های بعدی تا ثریا کج علم شوند که امیدواریم اینگونه نباشد. رعایت ریزه‌کاری‌های بحث سواد رسانه‌ای در جزء‌جزء تولید یک اثر نمایشی موضوعی ضروری است که دست‌کم گرفتن آن می‌تواند آثاری مخرب به بار بیاورد. همین بی‌توجهی‌ها همواره بسیاری از آثاری را که با انگیزه‌های خوب و مثبت ساخته شده‌اند به مسلخ برده است.

آثاری که به دلیل رعایت نکردن برخی ظرافت‌ها یا اصلاً ارتباطی با مخاطب برقرار نکرده‌اند یا اساساً تأثیرگذاری منفی داشته‌اند. این اغلب بدون اینکه سفارش‌دهندگان و سازندگان درکی از آن داشته باشند، اتفاق افتاده است. اثری درباره شخصیتی ملی ساخته شده، اما تأثیرگذاری آن روی مخاطب برعکس بوده است. به نظر می‌رسد جنبه‌های مختلف سواد رسانه‌ای چیزی نیست که بتوان برای همیشه آن را دست‌کم گرفت و رسانه ملی موظف باشد جدی‌تر به آن کند و ابعاد آن را در تولید آثار ارتقا دهد. جنس فیلمنامه، روایت، زاویه نگاه دوربین، طراحی صحنه، دیالوگ‌نویسی، انتخاب بازیگر و مواردی از این دست می‌تواند در کارگردانی یک اثر درباره یک شخصیت مثبت آنچنان تأثیرگذار باشد که با وجود ظواهری که مثبت به نظر می‌رسند، لایه‌گذاری‌های دیگری را در بدنه هر کدام از این فرآیند‌ها بگنجاند و این لزوماً نباید آگاهانه باشد. خوب است بدانیم اغلب نتیجه نگرفتن در آثار نمایشی ریشه در ضعف سواد رسانه‌ای عوامل اصلی داشته است.