حدیث نصب شده در محل سخنرانی رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت علامه طباطبائی را در این مطلب مشاهده می کنید.

حدیث