تصویری از خنده وزیر ارشاد را مشاهده می کنید.

14021020000689638404947427647068_29558_PhotoT