عکسی جالب از مهران مدیری در یک خانه و زندگی ناجور در فیلم تابستان همان سال را مشاهده می کنید.

مهران مدیری