در حاشیه دومین روز چهل ودومین جشنواره فیلم فجر تصویریی از رضا توکلی را مشاهده می کنید.

توکلی