تصویری از یک تیپ عجیب در جشنواره فیلم فجر ار مشاهده می کنید.

جشنواره