در حاشیه سومین روز چهل ودومین جشنواره فیلم فجر تصویری از حجاب ژاله صامتی را مشاهده می کنید.

ژاله صامتی