تصویری از یوسف صیادی را در جشنواره فجر مشاهده می کنید.

یوسف صیادی