جانبازان، قهرمانان واقعی و همیشگی این مرز و بوم اند. آنها سند زنده حقانیت و اسناد غیرقابل انکار حضور نیرومند جوانان ارزنده در برابر دشمنان هستند. امنیت، عزت و اقتدار امروز ایران مدیون همین اسوه‌های صبر و ایثار است که طی سال های جنگ تحمیلی در خطوط مقدم جبهه، برای دفاع از کشور تا پای جان ایستادگی کردند و با افتخار مدال جانبازی را صید کردند.

دفاع مقدس