در حاشیه نکوداشت علی نصیریان تصویری از این بازیگر را مشاهده می کنید.

علیرضا نصیریان