جدیدترین استفتا از رهبر انقلاب و جواب ایشان درباره حکم خواندن نماز مغرب قبل از افطار کردن، منتشر شده است.

به گزارش مرور نیوز، استفتا جدیدی درباره حکم خواندن نماز مغرب قبل از افطار کردن منتشر کرد.

اول اذان مغرب در ماه مبارک رمضان اگر کسی سر سفره افطار منتظر ما باشد، ولی ما نماز اول وقت بخوانیم و بعد افطار کنیم، مشکلی دارد؟

مستحب است روزه‌دار نماز مغرب را پیش از افطار بخواند؛ ولی اگر کسی منتظر اوست یا خودش به قدری گرسنه است که نمی‌تواند نماز را با حضور قلب به جا آورد، بهتر است اوّل افطار کند، ولی در صورت امکان نماز را در وقت فضیلت بخواند.