رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت فرهنگ گفت: از همکاران درخواست دارم به حاشیه‌ها توجه نکنند، تغییری در مدیریت سازمان سینمایی نداریم.

به گزارش مرور نیوز، مهدی سموعی، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ گفت: شنبه در شورای زیر ساخت وزارت فرهنگ، محمد خزاعی گزارش خوبی داد، به آقای وزیر شایعات اخیر را گفتم و جویا شدم.

وی ادامه داد: آقای اسماعیلی در جلسه و پشت بلندگو گفت: خزاعی کار‌های نیمه تمامی دارد که با مدیریت او تا پایان دولت به اتمام خواهد رسید. تمام

سموعی اضافه کرد: امروز خبر رکوردشکنی دیگری را از فروش سینما شنیدیم. از همکاران درخواست دارم به حاشیه‌ها توجه نکنند. تغییری در مدیریت سازمان سینمایی نداریم.