امیر غفارمنش، هومن حاجی‌ عبداللهی و محمدرضا علیمردانی در پستی مشترک عکسی از ۱۵ سال پیش خودشان منتشر کردند و نوشتند: «ما فکر می‌کردیم می‌تونیم گذر زمان رو حس نکنیم، ولی این عکس بهمون ثابت کرد که این طور نیست.»

بازیگران طنز(1)