صدرالدین حجازی که نقش خولی بن یزید اصبحی را سال 83 در سریال مختارنامه در حال حاضر 75 ساله است. در ادامه تصاویری از تغییر چهره غافلگیرکننده او بعد 20 سال از ایفای نقش خولی را مشاهده می کنید.

بازیگر