تصویری از کمند امیر سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون در مراسم عقد برادرش سپند امیر سلیمانی را مشاهده می کنید.

سپند امیر سلیمانی