در حاشیه سی و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران تصویری از حضور میثم مطیعی را مشاهده می کنید.

میثم مطیعی