مهران مدیری این روزها در حال نهایی سازی پخش مجموعه متفاوتی است به نام «گل یا پوچ» که در 12 قسمت به زودی از نمایش خانگی پخش خواهد شد.

مهران مدیری

مهران مدیری