اثر جدید حسن روح‌الامین با نام فَتحٌ قریب منتشر شد.

روح الامینی