مجید قناد هنرمند تلویزیون و عرصه هنرهای نمایشی از بیمارستان مرخص شد.

به گزارش مرور نیوز، مجید قناد هنرمند تلویزیون و عرصه هنرهای نمایشی از بیمارستان مرخص شد.

پس از بستری شدن مجید قناد در بیمارستان و انجام عمل جراحی مغز او، خبر انتقال این مجری قدیمی به بخش عمومی و بهبودی نسبی منتشر شد.

برخی از چهره‌های سینمایی در بیمارستان حاضر شدند و از مجید قناد عیادت کردن