از منظر طب سنتی ایرانی، ورزش کردن یکی از اصول مهم برای حفظ و ارتقای سلامتی انسان به شمار می‌رود، اما نوع ورزش وابسته به مزاج هر فرد متفاوت است.

به گزارش مرور نیوز، از منظر طب سنتی ایرانی، ورزش کردن یکی از اصول مهم برای حفظ و ارتقای سلامتی انسان به شمار می‌رود.

از دیدگاه حکیمان طب ایرانی، ورزش کردن باعث تحلیل فضولات، پاک‌سازی منافذ و تواناشدن اندام‌های بدن می‌شود؛ البته متخصصان طب سنتی معتقدند که نوع ورزش کردن، بسته به مزاج هر فرد، متفاوت است.

ورزش مناسب برای افراد دارای مزاج سرد و تر باید کاملاً گرم‌کننده، پرتعریق، در هوای نسبتاً گرم و هرروزه انجام شود.

 ورزش‌ مناسب برای افراد دارای مزاج سرد و خشک، باید نسبتاً گرم‌کننده، بدون تعریق شدید، در هوای نسبتاً‌ گرم و هرروز ولی کوتاه باشد.

افراد دارای مزاج گرم و تر باید ورزش‌های با تعریق معتدل، در هوای خنک و سالنی و هرروزه انجام شود.

به افراد دارای مزاج گرم و خشک نیز ورزش‌هایی توصیه می‌شود که در آن‌ها تعریق شدید صورت نگیرد؛ در هوای خنک و هرروزه ولی کوتاه انجام شود.