مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون کبدی ۱۴ دی برگزار خواهد شد. بعد از گذشت مدت زیادی وزارت ورزش در نهایت اسامی تایید صلاحیت های فدراسیون اسکیت را اعلام‌کرد.

به گزارش مرور نیوز، مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون کبدی ۱۴ دی برگزار خواهد شد. بعد از گذشت مدت زیادی وزارت ورزش در نهایت اسامی تایید صلاحیت های فدراسیون اسکیت را اعلام‌کرد.

بر این اساس عباسی اورسجی رییس سابق فدراسیون کبدی و مقدم بقا نایب رئیس فدراسیون به عنوان دو کاندیدای تایید صلاحیت شده در انتخابات حضور خواهند داشت. 

بعد از ثبت نام چهار کاندیدا برای این فدراسیون نام نویسی کردند اما تنها دو کاندیدا تایید صلاحیت شدند.

عباس فرهمندمهر دبیر فدراسیون کبدی در این‌باره به ایسنا گفت: امروز وزارت ورزش اسامی تایید صلاحیت های این فدراسیون را اعلام کرد. اورسجی و مقدم بقا تایید صلاحیت شدند و انتخابات این فدراسیون ۱۴ دی انجام می‌شود.