حسن یزدانی که روز جمعه کتف راست خود را به تیغ جراحان سپرد، پس از ۲ روز استراحت از بیمارستان مرخص شد.

به گزارش مرور نیوز، حال عمومی حسن یزدانی قهرمان کشتی جهان خوب است و وی باید ادامه روند درمانی خود را طی کند تا برای حضور در المپیک پاریس و کسب دهمین مدالش، آماده شود.