باشگاه استقلال به خاطر غیبت نکونام در نشست خبری هفته ششم لیگ برتر جریمه شد.

به گزارش مرور نیوز، در خصوص گزارش مطروحه علیه باشگاه استقلال مبنی بر عدم شرکت سرمربی این تیم ( جواد نکونام ) در نشست خبری هفته ششم لیگ برتر در محل تعیین شده از سوی سازمان لیگ ، این کمیته پس از بررسی مدارک و مستندات و لایحه دفاعیه ارسالی، اقدام باشگاه استقلال را منطبق با مواد 51 و با رعایت ماده 92 مقررات انضباطی و ماده 31 آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول فوتبال ایران تشخیص و با عنایت به محرز بودن تخلف انتسابی مبنی بر نقض اصول کلی رفتار این باشگاه به پرداخت 510 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای روز هشتم آبانماه صادر شد.

رای صادره غیر قابل اجرا بوده و ظرف مدت 7 روز پس از تاریخ ابلاغ (8 آبانماه 1402) قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است.

در خصوص اظهارات امیر مسعود سرآبادانی، بازیکن تیم شمس آذر قزوین پس از پایان بازی با تیم فولاد خوزستان درمورد وضعیت داوری که منطبق با نقض ماده 71 مقررات انضباطی و از مصادیق تخلف نشر اکاذیت تشخیص و با رعایت ماده 93 و 94 همین مقررات نامبرده به یک جلسه از همراهی تیم خود به مدت 6 ماه تعلیق م یشود و باید 400 میلیوت ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

این رای در بخش محرومیت قطعی و در بخش جریمه نقدی غیر قابل اجرا و ظرف مهلت 7 روز پس از ابلاغ (8 آبانماه 1402) قابل تجدید نظر در کمیته استیناف است.

ضمنا با صدور این رای، دستور موقت صادره به شماره 1236 نیز ملغی اثر می شود.