اسطوره آرژانتینی رکوردی بزرگ در توپ طلا برای کشورش ثبت کرد.

به گزارش مرور نیوز، لیونل مسی اسطوره آرژانتینی هفته گذشته در مراسم توپ طلا ی بهترین بازیکن دنیا در سال 2023 با قاطعیت رقبایش را کنار زد و هشتمین توپ طلایش را کسب کرد.

نکته جالب رکورد بزرگی است که مسی برای آرژانتین در کسب توپ طلا کسب کرد. پیش از این آرژانتین با 7 توپ طلای مسی با کشورهایی مثل آلمان، هلند و پرتغال مساوی بود.

اما با هشتمین توپ طلای مسی تعداد توپ طلاهایش را به عدد 8 رساند تا پادشاه توپ طلا در دنیا شود. کشورهای دیگر مثل آلمان، هلند و پرتغال با چندین بازیکن به 7 توپ طلا رسیدند اما آرژانتین فقط با مسی این رکورد را به نامش ثبت کرد.