کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال محرومیت سنگینی برای مدیر روابط بین‌الملل استقلال در نظر گرفت.

به گزارش مرور نیوز، با اعلام کمیته اخلاق جلال امیدیان به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال ، متخلف شناخته شده و به مدت ۶ ماه از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین سروش مهاجری مسئول روابط بین‌الملل استقلال به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال، متخلف شناخته شده و به مدت ۳سال از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.

گفتنی است،سیاوش باقرنژاد به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال، متخلف شناخته شده و به مدت ۲ ماه از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.