مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا تصویری از سجده قهرمانانی بر پرچم ایران را مشاهده می کنید.

قهرمان