باشگاه آویسپا فوکوئوکا به صورت رسمی از جذب شهاب زاهدی مهاجم سابق پرسپولیس خبر داد

به گزارش مرور نیوز، باشگاه آویسپا فوکوئوکا به صورت رسمی از جذب شهاب زاهدی مهاجم سابق پرسپولیس خبر داد

فوکوئوکا در رده ششم جدول ۲۰ تیمی لیگ ژاپن قرار دارد.