دروازه بان سابق تیم ملی عکس جدیدی از خودش منتشر کرد.

عابد زاده