حسین ماهینی فرا رسیدن سال جدید را تبریک گفت.

ماهینی