با حکم سرپرست فدراسیون شطرنج، همایون توفیقی به عنوان مربی تیم ملی شطرنج بانوان انتخاب شد.

به گزارش مرور نیوز، شادی پریدر سرپرست فدراسیون شطرنج طی حکمی استادبزرگ همایون توفیقی به‌عنوان مربی تیم ملی بانوان شطرنج منصوب شد تا از این پس هدایت این تیم را عهده‌دار باشد.

با مشخص شدن تکلیف نیمکت تیم ملی شطرنج بانوان، اولین اردوی تیم ملی در سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۱۶ لغایت ۲۰ فروردین در استان مازندران شهر چالوس و با حضور سرمربی جدید برگزار خواهد شد.