سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس درباره گرانی‌ها صحبت کرد.

به گزارش مرو رنیوز،   علی پروین در پاسخ به این سوال که چه آرزویی در سال جدید دارد گفت: سلامتی برای مردم، خانواده ام و خودم.خدا کند در سال جدید گره ها باز شود، گرانی فروکش کند و مردم راحت تر زندگی کنند. با این تورم کمرشکن عید از مزه و دهان افتاد.

وی در بخش دیگری گفته است: حال حاجی فیروزها خوب نبود و وقتی پشت چهارراه ها به چشمانشان نگاه می کردم دلم می گرفت. عمو نوروز یا حاجی فیروز چه فرقی می کند. هر کس که غصه را از دل این مردم پاک کند ثواب کرده.