مجری و گزارشگر ایران به گفته خودش ماشین ایرانی سوار می‌شود.

به گزارش مرو نیوز، جواد خیابانی در برنامه سلام صبح بخیر وقتی داشت درباره ساخت ورزشگاه در پایتخت حرف می زد از این گفت که اگر بودجه لازم برای ساخت این ورزشگاه نیست راستش را به مردم بگویید.او مثالی هم زد و گفت:«مثلا من توانایی خرید خودروی بهتری را ندارم و خب چون نمی توانم هزینه اش را بدهم همین سمندی که دارم را سوار می شوم.درباره ساخت ورزشگاه هم شفاف با مردم حرف بزنید.»