هادی چوپان برای بخشش توماج صالحی درخواست بخشش کرد.

به گزارش مرور نیوز، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است هرچند که این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

او در این پیام اینستاگرامی نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و ادب خالصانه و درخواستی انسان دوستانه از محضر محترم قوه قضاییه و مکتب محترم رهبری این جانب هادی چوپان سربازی جان فدای ایران و دوش کش پرچم مقدس ایران سخنی دارم از طرف همه مردم و به عنوان کوچکترین عضو خانواده بزرگ ایرانیان از طرف تمام مردم از رهبر معظم وریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم جمهوری تقاضا داریم که عفو این جوان نوبالغ توماج صالحی را به درگاه بخشش پروردگار بزرگ و تمدن بزرگ و دستور پیامبر ص و امام علی ع و عفو رهبری ببخشند و این جوان را به زندگی بازگردانند خواهشمندم این مهم را به احترام کل مردم ایران و به حرمت بزرگی نام شهدا و نام مقدس ایران و رنگ آزادی پرچم مقدس ایران عفو بفرمایید با احترام و آرزوی قبول درخواست این مهم از شما عالیان