بودجه مربوط به پرداخت خرید تجیهزات کمک داور ویدئویی به رغم تاکیدات وزیر ورزش و جوانان هنوز تخصیص نیافته است.

به گزارش مرور نیوز، در حالیکه با پیگیری های مهدی تاج ، رئیس فدراسیون فوتبال و کیومرث هاشمی تجهیزات مربوط به تکنولوژی کمک داور ویدیویی(VAR) تهیه شده اما پیگیری‌ها حاکی از آن است که به رغم دستورات صریح و روشن، وزیر ورزش و جوانان، منابع مالی مرتبط جهت نهایی شدن امور مربوطه از سوی شرکت توسعه و تجهیز پرداخت نشده است.

از آنجاییکه برخی ورزشگاههای کشور تحت مالکیت شرکت توسعه و تجهیز است، مشخص نیست به چه دلیل تخصیص ارائه شده به این امر اختصاص نیافته است.


باید دید تکلیف بودجه مربوطه که به نظر می رسد به رغم دستور وزیر ورزش و جوانان بلوکه شده به کجا می‌رسد.