در حاشیه بازی پرسپولیس سپاهان عکسی از فریاد مورایس سرمربی سپاهان را مشاهده می کنید.

مورایس